Privatumo politika

1. PRIVATUMO POLITIKA

UAB “Gipso imperija” svetainė renka duomenis apie www.gipsoimperija.lt svetainės lankytojus. Ši procedūra yra visiškai paprasta ir skirta UAB „ Gipso imperija “ suprasti, kaip naudinga bei reikalinga yra mūsų interneto svetainė, ir kaip ją tobulinti ateityje. Mes gerbiame savo lankytojų bei kitų duomenų subjektų teises į jų privačią informaciją, todėl jų asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi Europos Sąjungos Bendruoju asmens duomenų apsaugos reglamentu Nr. 2016/679 (ES) (toliau – reglamentas), kad nepriekaištingai atitiktume visus teisės aktų keliamus reikalavimus bei pateisintume savo klientų pasitikėjimą.

Šioje UAB “Gipso imperija” privatumo politikoje galite rasti visą privalomą informaciją apie asmens duomenų tvarkymą pagal Europos Sąjungos Bendrąjį asmens duomenų apsaugos reglamentą Nr. 2016/679 (ES) internetinėje svetainėje www.gipsoimperija.lt .

Perduodami savo asmens duomenis UAB „ Gipso imperija “, Jūs sutinkate su šios internetinės svetainės privatumo politikos taisyklėmis, suprantate jos nuostatas ir sutinkate jos laikytis.

Skirkite savo brangaus laiko susipažinimui su Asmens duomenų tvarkymo politika ir atidžiai viską perskaitykite. Susidūrus su neaiškumais, prašome susisiekti elektroniniu paštu info@gipsoimperija.lt, arba telefonu: +370 659 00 695

Mūsų privatumo politikos tikslas – užtikrinti mūsų lankytojų privatumo apsaugą atskleidžiant, kaip Įmonė apdoroja lankytojų duomenis, kaip juos saugo bei padėti lankytojams suprasti kokios yra jų teisės ir kaip lankytojų – klientų asmens duomenys yra tvarkomi.

2. SĄVOKOS:

Duomenų valdytojas – Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB “Gipso imperija”.

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su gyvu asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta. Skirtinga informacija, kuri surinkta kartu gali atskleisti konkretaus asmens tapatybę, taip pat yra laikoma asmens duomenimis. Asmens duomenimis laikoma:

 1. Vardas, pavardė;
 2. Namų adresas;
 3. Elektroninio pašto adresas;
 4. Asmens tapatybės kortelės numeris;
 5. Asmens kodas;
 6. Buvimo vietos duomenys (pvz.: buvimo vietos duomenys mobiliame telefone ir/ar
  internete);
 7. Interneto protokolo (IP) adresas;
 8. Slapukų identifikatoriai;
 9. Jūsų telefono reklamos identifikatorius;
 10. Ligonės arba gydytojo turimi duomenys, kurie gali būti simbolis, pagal kurį galima
  konkrečiai nustatyti asmens tapatybę.
 11. Ir kt….

Duomenų apsaugos pareigūnas – asmuo atliekantis nuolatinę duomenų apsaugos priežiūrą ir kontrolę įmonėse. Su UAB “Gipso imperija” duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti elektroniniu paštu info@gipsoimperija.lt.

Slapukai (angl. – cookies)?

Slapukas yra nedidelis tekstinis elementas, kurį interneto svetainė išsaugo Jūsų kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje, kai apsilankote svetainėje. Tai leidžia svetainei tam tikrą laiką prisiminti Jūsų veiksmus ir nustatymus (tokius kaip prisijungimo vardas, kalba, raidžių dydžiai ir kiti vaizdo nustatymai) tam, kad Jums nereiktų kaskart juos įvesti pakartotinai apsilankius svetainėje ar naršant po jos atskirus tinklapius.

3. ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

Asmens duomenys yra gaunami svetainės lankytojui apsilankius svetainėje ir/ar juos pateikiant internetinėje svetainėje www.gipsoimperija.lt

Svetainėje yra naudojami slapukai, kurie saugoja informaciją kliento kompiuterio kietajame diske arba paieškos programoje. Taip įmonė gali nustatyti, kad Klientas jau lankėsi įmonės internetinėje svetainėje ankščiau. Įmonė naudoja slapukus, siekdama užtikrinti sklandų ir pačią patogiausią jos peržiūrą

4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Svetainės lankytojas apsilankydamas internetinėje svetainėje www.gipsoimperija.lt ir pateikdamas asmens duomenis sutinka, kad UAB „ Gipso imperija“ surinktus asmens duomenis naudotų tik tikslais, nurodytais šioje privatumo politikoje.

UAB „ Gipso imperija” internetinėje svetainėje www.gipsoimperija.lt renka tokius asmens duomenis:

 1. Vardas;
 2. Pavardė;
 3. Elektroninis paštas;
 4. Miestas;

Kaip Jūs galite valdyti svetainės slapukus?

Jūs galite bet kada vos panorėję valdyti ir/arba ištrinti slapukus – kaip tai padaryti, sužinosite čia: http://www.youronlinechoices.com/. Galite ištrinti visus Jūsų įrenginyje jau esančius slapukus; be to, daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad jos neleistų įdiegti slapukų. Svarbu
paminėti, kad jei tai padarysite, gali tekti rankiniu būdu įvesti savo pageidaujamus nustatymus kaskart apsilankius mūsų interneto svetainėje. Be to, kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti arba veikti nesklandžiai.

Kokie yra slapukų tipai?:

 1. Būtinieji slapukai – tai slapukai be kurių svetainė arba programa gali veikti nesklandžiai
  ir nekorektiškai (pvz.: lėtesnis veikimas, galimi strigimai);
 2. Funkciniai slapukai – tai slapukai naudojami pagerinti asmeniškai svetainės lankytojui
  pritaikytus pasiūlymus, padeda įsiminti koks svetainės turinys buvo peržiūrimas ir
  susilaukė daugiausiai svetainės lankytojų dėmesio.
 3. Pirmųjų šalių slapukai – tai slapukai susiję su naudotojo aplankytos svetainės domenu;
 4. Trečiųjų šalių slapukai – tai slapukai, kurie yra gaunami iš kitų svetainių, kurių
  elementų pvz.: skelbimų ar vaizdų, įterpta lankomame puslapyje
 5. Tiksliniai arba reklaminiai slapukai – šie slapukai yra naudojami tam, kad rodytų reklaminius skelbimus, kurie turėtų būti įdomūs būtent jums ir atitikti jūsų interesus. Jie taip pat naudojami tam, kad tam tikras reklamas galėtumėte matyti tam tikrą kartų skaičių ir, kad tai padėtų matuoti reklaminės kampanijos efektyvumą.

Kaip ir kokius slapukus naudoja www.gipsoimperija.lt svetainė:

Slapuko pavadinimas

Duomenų tvarkymo tikslas/paskirtis

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

_ga

Naudojamas vartotojams atskirti

Nuo pirmojo apsilankymo

2 metai


_gid

Naudojamas vartotojams atskirti

Nuo kiekvieno apsilankymo per 24val.


24 val.

_gat_gtag_UA_145696548_1

Naudojamas norint reguliuoti užklausos greitį. Jei „Google Analytics“ diegimą per „google“ žymių

tvarkyklę šis slapukas bus pavadintas

_dc_gtm_<property- id>.
Nuo kiekvieno apsilankymo
1 minutė


NID

Tai tarsi raktas, kurį galima naudoti norint gauti kliento ID iš „AMP Client ID“ paslaugos.

Nuo pirmojo apsilankymo svetainėje


Nuo 30sek iki 1 metų

Koks yra slapukų naudojimo teisinis pagrindas?

Teisinis pagrindas naudoti slapukus yra UAB „Gipso imperija“ teisėtas interesas užtikrinti interneto svetainės techninį funkcionavimą. Tais atvejais, kai slapukai naudojami siekiant prisiminti Jūsų pasirinktis bei kaupti statistiką, teisinis pagrindas slapukų naudojimui yra Jūsų asmeninis sutikimas.

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad Slapukai yra įdiegiami Jūsų įrenginyje tik Jums sutikus, išskyrus slapukus, kurie reikalingi išimtinai techniniam svetainės veikimui užtikrinti. Primename, kad, jei nesuteikiate interneto svetainei teisės naudoti slapukus, kai kurios svetainės funkcijos gali iš dalies arba visiškai neveikti.

Kas turi prieigą prie Jūsų pateikiamų asmens duomenų?

Prieigą prie Jūsų pateikiamų asmens duomenų turi tik UAB „ Gipso imperija “ darbuotojai.

5. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

UAB „ Gipso imperija “ šioje internetinėje svetainėje surinktus asmens duomenis saugoja įmonės informacinėse sistemose el. formatu. UAB „ Gipso imperija “ patikina, kad asmens duomenys yra tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai (Jūs) ir/ar numato teisės aktai. Įprastai UAB „ Gipso
imperija “ tokius surinktus asmens duomenis saugoja 3 metus. Praėjus duomenų saugojimo laikotarpiui asmens duomenys yra negrįžtamai sunaikinami.

6. DUOMENŲ SUBJEKTO ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

UAB „ Gipso imperija “ įsipareigoja visokeriopai laikytis konfidencialumo pareigos Klientų asmens duomenų atžvilgiu.

UAB „ Gipso imperija “ užtikrina, kad asmens duomenys bus griežtai saugojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų bei ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatomis. Asmens duomenys nebus nei pardavinėjami nei nuomojami tretiesiems asmenims.

7. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Duomenų subjektas, pateikęs duomenų valdytojui ar duomenų tvarkytojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba tinkamai identifikavęsis elektroninėmis priemonėmis, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 metus.

 • Duomenų valdytojas, gavęs tokį paklausimą, privalo atsakyti, ar su tuo žmogumi susiję asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikti duomenų subjektui prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo kreipimosi dienos.
 • Duomenų subjekto prašymu tokie duomenys turi būti pateikiami raštu.
 • Neatlygintinai tokius duomenis duomenų valdytojas teikia duomenų subjektui 1 kartą per kalendorinius metus.
 • Duomenų subjektas turi teisę prašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir/arba sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. Duomenų valdytojas privalo nedelsdamas tokius asmens duomenis patikrinti, jeigu reikia, ištaisyti.
 • Duomenų subjektas turi teisę prašyti sunaikinti neteisėtai, nesąžiningai sukauptus duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. Duomenų valdytojas privalo nedelsdamas neatlygintinai patikrinti asmens duomenų tvarkymo teisėtumą ir, jeigu reikia, sunaikinti duomenis.
 • Duomenų subjekto prašymu sustabdžius asmens duomenų tvarkymo veiksmus, asmens duomenys turi būti saugomi tol, kol bus ištaisyti ar sunaikinti.
 • Tais atvejais kai asmens duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros ar socialinio ir viešosios nuomonės tyrimo tikslais, asmuo, nenurodydamas nesutikimo motyvų, turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

SVRBU atkreipi dėmesį į tai, kad Duomenų subjektas, pateikdamas prašymą susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis, neturi nurodyti asmens duomenų naudojimo tikslo. Duomenų valdytojas turi pateikti ne apibendrintą informaciją, kad tvarkomas vardas, pavardė, adresas irk t., bet konkrečią asmens informaciją.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Ši privatumo politika yra plėtojanti ir tobulinanti UAB “Gipso imperija” įmonės veiklą. Įmonė turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią privatumo politiką papildomai, asmeniškai neinformuodama svetainės naudotojų.

Įmonė pakeitusi privatumo politikos nuostatas, informaciją apie pasikeitimus talpina www.gipsoimperija.lt svetainėje.

Visi privatumo politikos papildymai ir/ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, tai reiškia, kad įsigalioja nuo tos dienos, kai yra patalpinami www.gipsoimperija.lt svetainėje.

Į viršų